دسته‌ها
تسهیلگری

البرز، توسعه و جایِ خالیِ فرهنگ

«نوآوری همیشه با مخالفت روبرو می‌شود. شما اگر بهترین کارها را هم انجام بدهید باز کسانی هستند که ناراضی باشند.» این جمله احتمالا پاسخ بسیاری از مدیران استان البرز و شهر کرج به شما خواهد بود اگر از آن‌ها در مورد نارضایتی شهروندان از اجرای طرح‌های توسعه‌ای بپرسید. البته این جمله نادرست نیست اما تا […]