سازشناسی فرهنگی موسیقی دستگاهی ایران (فیلم سخنرانی)

در این ارائه، حامد جلیلوند (ارشد انسان شناسی) به مسئله تغییرات سازهای موسیقی دستگاهی ایران با استفاده از تئوری بوردیو پرداخته است. به همین منظور “نظام سازشناسی فرهنگی” به عنوان یک رویکرد متفاوت در اتنوموزیکولوژی…

«فرهنگ و طبقه بندی سازها»؛ سخنرانی در انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ

پنجاه و پنجمین نشست «یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ»، در روز یکشنبه 13 اردیبهشت ماه ۱۳۹4، در مرکز مشارکت‌های فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد. در این نشست مریم قرسو پیرامون «نمادشناسی در موسیقی» و حامد…

«عوامل فرهنگی موثر بر رد و پذیرش سازهای جدید»؛ سخنرانی در انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ

سی‌امین نشست از «یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ» در روز 18 خرداد ماه 1393 و در مرکز مشارکت‌های فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد. در این نشست که با سخنرانی سیف‌الله شکری (پژوهشگر موسیقی و سازنده…

سازشناسی فرهنگی موسیقی دستگاهی (3): سازهای زه صدا و هوا صدا

تصویر: صراحی، شهنواز و شهبانگ از سازهای ابداعی محمدرضا شجریان در یادداشت پبشین سازهای خودصدا و پوست‌صدای طرح شده در موسیقی ایران فهرست شدند. در ادامه با هدف بررسی تغییرات مجموعه سازهای موسیقی دستگاهی و…

سازشناسی فرهنگی موسیقی دستگاهی (2): سازهای خود‌صدا و پوست صدا

تصویر: مجید خلج در خال اجرا با زنگ سرانگشتی همانطور که در بخش پیشین گفته شد به منظور بررسی تغییرات مجموعه سازهای موسیقی دستگاهی، باید با سهل‌گیری نسبت به سازهای وابسته به این موسیقی برخورد…

سازشناسی فرهنگی موسیقی دستگاهی (1): سازها: دوگرایانه یا طیفی

این پرسش که کدام سازها به موسیقی دستگاهی ایران تعلق دارند و یا مجموعه سازهای موسیقی دستگاهی ایران کدامند؟ در نگاه اول، پیش پا افتاده و کاملاً بدیهی به نظر می‌رسد. تار، سه‌تار، سنتور، کمانچه،…

معرفی کتاب موسیقی و شعر

‏«موسیقی و شعر» با زیرعنوان «تفاوت و طبقه‌بندی» چهارمین اثر محسن حجاریان است که پس از دو تالیف «مقدمه‌ای بر موسیقی‌شناسی قومی» و «موسیقی جهان» و ترجمه «مردم‌شناسی موسیقی سرخ‌پوستان آمریکا» از مارشا هرندن روانه…