کالبدهای اصیل، رفتارهای بدلی

تصویر: سرای سعدالسلطنه، قزوین/ برای بسیاری از قزوینی‌ها علی‌رغم وجود پتانسیل‌های تاریخی و طبیعی بسیاری در استانشان، «گردشگر گذری» مفهوم آشنایی است، کسی که فقط از شهرشان گذر می‌کند یا نهایتا توقف کوتاهی در حد…

ما محکوم به اعتمادیم

زندگی در جامعه بدون اعتماد، هراس‌آور است، اگر که اصلا مقدور باشد. جامعه‌ای که مردمانش باور قلبی‌شان باشد جمله معروف هابز، آنجا که گفت: «انسان، گرگ انسان است.» شرایطی که در آن یا باید کمین…

بررسی امکان انطباق مفهوم «محله» بر مناطق مختلف شهری (مطالعه تطبیقی سه منطقه در شهر قزوین)

  محله‌ها به معنای سنتی‌شان، نهادهای اجتماعی ریشه‌داری در زندگی شهرنشینی ما بوده‌اند و همچنان نیز در برخی نقاط شهرها وجود دارند. طبیعتا ساکنین مناطق مختلف شهر، شهرنشینی را به عنوان الگوی واحدی از یک…

«زبان، تفکر و فرهنگ»

فایل پی‌دی‌اف این ارائه- – رابطه زبان و تفکر چیست؟ —دیدگاه اول که نماینده آن پیاژه است اعتقاد دارد تفکر باعث ایجاد زبان می‌شود. —دیدگاه دوم، زبان را عامل ایجاد تفکر می‌داند که نمایندگان شاخص…