توسعه توریسم‌محور روستای گرمه

توریسم روستایی، یکی از انواع توریسم است که به هر گونه فعالیت توریستی در روستا اتلاق می‌شود و اکوتوریسم، توریسم فرهنگی، کشاورزی و… را ذیل خود جای می‌دهد. روستای گرمه، یکی از روستاهای کویری ایران…