رزومه منیژه (زهرا) غزنویان

اطلاعات عمومی:

 • تاریخ و محل تولد: 1364، قزوین
 • شغل: پژوهشگر و تسهیلگر اجتماعی
 • تاهل: متاهل، فاقد فرزند
 • ایمیل: ghaznavian.m@gmail.com
 • و‌ب‌سایت hamije.ir

مدارك علمی:

 • دانشجوي دکتراي علوم اجتماعی (گرایش جامعه‌شناسی اقتصادي و توسعه)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (پردیس البرز)، از 1398 تاکنون
 • کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (گرایش انسان‌شناسی)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،1391، عنوان رساله: «انسانشناسی فضاي خانگی شهري؛ از مطلوبیت تا واقعیت»، استاد راهنما: ناصر فکوهی
 • کارشناسی علوم اجتماعی (گرایش انسان‌شناسی)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1386، عنوان رساله: بررسی هویت قومی و محلی اکراد نواب جنوبی قزوین (با تاکید بر مطالعه تطبیقی در چند محله دیگر این شهر)، استاد راهنما: ناصر فکوهی

 دیگر مدارك:

 • هنرآموخته دوره فیلمسازي یک ساله انجمن سینماي جوان واحد کرج، 98-1397
 • دیپلم روزنامه‌نگاري از مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌اي، 1378
 • دیپلم امداد و کمک‌هاي اولیه عمومی و پایه از سازمان امداد و نجات استان قزوین، 1383
 • دیپلم کارگاه »انسان‌شناسی معماري« از مرکز هنرپژوهی نقش‌جهان تهران، زیر نظر مهندس محمدرضا حائري، 1388
 • دیپلم «ارتقای مشارکت‌های مردمی در سیاست‌گذاری‌های محلی»، برگزارکننده: دانشگاه کانزاس، 1399-1398

 سوابق تسهیلگري:

 • تسهیلگر اجتماعی در پروژه تدوین طرح مدیریت تالاب قره‌قشلاق، مجري: انجمن محیط زیستی دامون، کارفرما: طرح تالاب‌های ایران، 1390
 • تسهیلگر اجتماعی در پروژه بهبود تنوع زیستی گیاهی در منطقه حفاظت شده سبزکوه با افزایش مشارکت مردمی (دو روستاي چهارطاق، چاهگاه استان چهارمحال و بختیاري)، مجري: تشکل محیط زیستی دامون، کارفرما: برنامه کمکهاي کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی SGP، 1391
 • تسهیلگر اجتماعی دور سوم پروژه تسنیم؛ بهبود کیفیت زندگی زنان در منطقه 3 شهرداري تهران، محله‌هاي قلهک، قبا، زرگنده، امانیه و اختیاریه، کارفرما: امور بانوان شهرداري تهران، مجري: شرکت چکاد نواندیشان، 1393
 • برگزاري کارگاه مشارکتی در دبیرستان سخن شهر کرج، با موضوع «مصرف و زیبایی» به همراه حامدجلیلوند و شایسته مدنی، مجري: انجمن رنگاهنگ فروغ اندیشه، اسفند 1394
 • برگزاري مجموعه کارگاه‌هاي آموزش تسهیلگري براي سمن‌هاي استان بوشهر در راستاي طرح ظرفیت‌سازي، به همراه حامد جلیلوند و نسرین قوامی، کارفرما: سازمان بهزیستی کل کشور، از آبان تا اسفند 1395
 • برگزاري مجموعه کارگاه‌هاي تسهیلگري براي سمن‌هاي استان گلستان در راستاي طرح ظرفیت‌سازي، به همراه حامد جلیلوند و نسرین قوامی، کارفرما: سازمان بهزیستی کل کشور، از آبان تا اسفند 1395
 • برگزاري کارگاه‌هاي ظرفیت‌سازي و نیازسنجی مشارکتی دختران دانش آموز، دبیرستان سخن شهر کرج، به همراه حامد جلیلوند و شایسته مدنی، مجري: انجمن رنگاهنگ فروغ اندیشه، اسفند 1395
 • تسهیلگري کارگاه‌هاي مشورتی اصفهان و قشم و عضو تیم تدوین برنامه راهبردي کشوري ششم SGP، مجري: انجمن دامون، کارفرما: برنامه کمک هاي کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی سازمان ملل متحد، 1396
 • عضو تیم تسهیلگري پروژه مناطق تحت حفاظت عرفی جوامع محلی، مجري: انجمن دامون، کارفرما: برنامه کمکهاي کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی SGP، 1397 و 1398
 • عضو تیم پژوهشی و تسهیلگري پروژه تدوین طرح مدیریت تالاب خورخوران (استان هرمزگان)، کارفرما: محیط زیست هرمزگان، مجري: شرکت ایده پردازان توسعه ،98-1397
 • عضو تیم پژوهشی و تسهیلگري پروژه تدوین طرح مدیریت تالاب آذینی (استان هرمزگان)، کارفرما: محیط زیست هرمزگان، مجري: شرکت علوم مکانی ،98-1397
 • تسهیلگر کمکی پروژه تدوین طرح مدیریت تالاب بیشه‌دالان، کارفرما: محیط زیست استان لرستان، مجري: شرکت ایده‌پردازان توسعه،1397
 • تسهیلگر پروژه سیپاي دریاچه اوان، کارفرما: محیط زیست استان قزوین، مجري: شرکت ایده‌پردازان توسعه، 98-1397
 • عضو تیم اجتماعی پروژه بازآفرینی محله اخترآباد، مجري: شرکت فجر توسعه، کارفرما: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاي شهري کرج، 1398
 • تسهیلگر و عضو تیم اجتماعی دفتر توسعه محله اوقافی‌هاي کرج، مجري: شرکت فجر توسعه، کارفرما: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاي شهري کرج، مهر 1398 تاکنون
 • تسهیلگر و عضو تیم اجتماعی اجرای برنامه کشاورزی پایدار پیرامون دریاچه اوان (در راستای طرح سیپا)، کارفرما: محیط زیست استان قزوین، تیر 1399 تاکنون
 • عضو تیم اجتماعی پروژه «توسعه معیشت پایدار در قلمرو عرفی جامعه بومی چاهدگال»، کارفرما: صنایع خودروسازی کرمان، مجري: موسسه جوانان حافظ زمین (دامون)، 1399 تاکنون
 • عضو تیم اجتماعی پروژه «توسعه معیشت پایدار در قلمرو عرفی جامعه بومی چاهدگال»، کارفرما: صنایع خودروسازی کرمان، مجري: موسسه جوانان حافظ زمین (دامون)، 1399 تاکنون
 • قائم مقام مدیر توان‌افزایی پروژه آبادانی و پیشرفت شهرستان تفتان از استان سیستان و بلوچستان، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اردیبهشت تا مهر 1400، مقیم در شهرستان.

سوابق پژوهشی:

 • مجري پروژه نقش مردم قزوین در دفاع مقدس؛ از خلال نشریات آن سالها، به همراه حامد جلیلوند، کارفرما: بنیاد شهید استان قزوین، اسفند 1386
 • همکار اصلی در طرح تهیه مبانی نظري بحث محله‌هاي شهري، کارفرما: شهرداري قزوین، 1387، مجري: مجنون آموسی
 • همکار اصلی در طرح رده‌بندي سنی بازي‌هاي کامپیوتري، کارفرما: بنیاد ملی بازيهاي رایانه‌اي کشور، مجري: ناصر فکوهی،1387

همکار اصلی در طرح بررسی جامعه‌شناختیِ انطباقِ محتواي بازيهاي رایانهاي و رده‌بندي سنی، کارفرما: بنیاد ملی بازيهاي رایانهاي کشور، مجري: ناصر فکوهی،1387

 • همکار اصلی در طراحی نقشه راه پروژه رده‌بندي بازي‌هاي رایانه‌اي، کارفرما: بنیاد ملی بازي‌هاي رایانه‌اي کشور، مجري: دکتر ناصر فکوهی،1387
 • همکار اصلی در پروژه بازبینی معیارها و محتواهاي بازي‌هاي رایانه‌اي در نظام رده‌بندي، کارفرما: بنیاد ملی بازي‌هاي رایانه‌اي کشور، مجري: حامد جلیلوند، 1388
 • همکار اصلی در پروژه بررسی انسان‌شناختی طب سنتی رایج در شهرستان کرج، کارفرما: میراث فرهنگی استان تهران، مجري: حامد جلیلوند، 1388
 • همکار اصلی در پروژه بررسی انسان‌شناختی زبان‌هاي رایج در شهرستان کرج با تاکید بر گونه زبانی تاتی اشتهاردي، کارفرما: میراث فرهنگی استان تهران، مجري: حامد جلیلوند، 1388
 • همکار پژوهشی در طرح آسیب‌شناسی طرح محله شهید خوب‌بخت و ارائه راهکارهاي مناسب اجتماعی جهت پیشبرد پروژه‌هاي مشابه، کارفرما: سازمان نوسازي تهران، مجري: رایحه رضایی، 1388
 • پژوهش گروهی «توسعه توریسم‌محور روستاي گرمه اصفهان»، توسط جمعی از دانشجویان ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1389
 • همکار اصلی در پروژه آموزش کارگران محل‌هاي کاري زیر 35 نفر با بروشور شیوه زندگی سالم (طرح جامع سلامت)، کارفرما: اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین، 1390
 • همکار اصلی در پروژه سنجش وضعیت و تعیین عوامل موثر در افزایش قراردادهاي مدت معین و ارائه راهکارهاي اصلاحی براي کاهش آنها (طرح جامع سلامت)، کارفرما: اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین، 1390
 • همکار اصلی در پروژه آگاه‌سازي مردم در مورد فواید کار متعهدانه در زندگی فردي و اجتماعی، مقابله با فرهنگ کم‌کاري و تنبلی (طرح جامع سلامت)، کارفرما: اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین، 1390
 • همکار پژوهشی پروژه «معماري، شهرسازي و ساخت وساز در استان مازندران: آسیبها و راهبردها»، مجري: محمدرضا حائري مازندرانی، کارفرما: نظام مهندسی مازنداران، 1390
 • مجري پروژه امکان‌سنجی طرح گردشگري در روستاي شفیع‌آباد کرمان، کارفرما: نینا امین‌زاده، مهر 1390
 • همکار اصلی پروژه بررسی میزان تحقق شاخص‌هاي توسعه گردشگري پایدار در روستاي لاله‌زار با تاکید بر جشنواره گلاب‌‍گیري، مجریان: ایمان فخاري و نینا امین‌زاده، کارفرما: میراث فرهنگی استان کرمان، 1391
 • همکار اصلی پروژه 15 خرداد در ورامین و پیشوا، مجري: سالار کاشانی، کارفرما: میراث فرهنگی استان تهران، 1391
 • همکار اصلی در پروژه ارزیابی پروژه‌هاي اتا از رویکرد فرهنگی، کارفرما: شهرداري تهران، مجري: ناصر فکوهی، 1392
 • مدیر اجرایی و همکار اصلی در پروژه انسان‌شناسی فرهنگی شهر تهران (برنده جایزه جهانی پژوهش تهران)، کارفرما: شهرداري تهران، مجري: ناصر فکوهی، 1392
 • مدیر اجرایی و همکار اصلی پروژه مطالعاتی «ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث ساختمان بلدیه در میدان توپخانه تهران»، کارفرما: سازمان زیباسازي شهرداري تهران، مجري: ناصر فکوهی، 1393
 • همکار پروژه پژوهشی «تالیف کتاب و بروشور موزه موسیقی تهران»، کارفرما: موزه موسیقی، مجري: محسن شهرنازدار، 1394 (منتشر نشده)
 • مشاور اجتماعی و همکار پروژه پژوهشی «بررسی تحولات گونه‌هاي معماري مسکونی در تهران با تاکید بر سبک زندگی»، مجري: دکتر آزاده آقالطیفی، کارفرما: شهرداري تهران،97-1396
 • عضو تیم روایت‌نویسی آثار مهندس محمد بهشتی (به همراه حامد جلیلوند، الناز نجفی و بهنام ابوترابی)، در پروژه گفتگوهاي توسعه دکتر محسن رنانی (پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)، 99-1397 (در دست انجام)
 • عضو تیم اجتماعی پروژه «شناخت فراگیر، تحلیل و تدوین مشارکتی برنامه توسعه درون‌زاي جوامع محلی دهستان چاهدگال، شهرستان فهرج، استان کرمان»، کارفرما: کرمان خودرو، مجري: موسسه سنستا، 1398

پژوهش و فعالیتهاي تصویري:

 • عضو تیم پژوهش و نویسندگی برنامه مستند کلید، کارفرما: سیماي استان قزوین، مجري: محمد فلاح صفري، 1380
 • پژوهشگر مستندي درباره جواد فردانش (موسس محله جوادیه تهران)، مجري: کارگاه معماري معاصر ایران،1387 (ساخته نشده)
 • مجري پروژه مردم‌نگاري شهر الوند به منظور تهیه عکس از بخش صنعت و شهرك‌هاي مسکونی کارگرنشین قزوین، کارفرما: حوزه هنري استان قزوین، مجري: زهرا غزنویان، 1390
 • همکار اصلی در پژوهش پروژه تهیه فیلم مستند اقوام کرج، کارفرما: صدا و سیماي استان البرز، کارگردان: میترا علويطلب، مجري: حامد جلیلوند، 1390
 • ساخت مستند تصویري «باغچهاي براي نفس کشیدن» به همراه متین عباسی و حامد جلیلوند، به مناسبت هفتمین سالگرد تاسیس انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ و درباره تاریخچه این گروه،1391
 • ساخت مستند موبایلی کوتاه »گذار به ناکجا« با همکاري حامد جلیلوند، جهت شرکت در «جشنواره فیلم و عکس همراه تهران»، 1392
 • عضو تیم پژوهشی و نویسندگی مجموعه برنامه تلویزیونی «سینمادو» با همکاري حامد جلیلوند و سالار کاشانی، کارفرما: صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، 1395 (قسمتهاي 15-1)
 • ساخت گزارش تصویري «میناب، گلستانه» با همکاري حامد جلیلوند، فروردین 1396

 تدریسها و کارگاه‌ها:

 • کارگاه «آشنایی با بازي‌هاي رایانه‌اي و آسیب‌هاي آن« براي والدین، در مهدکودك آویژه کرج،1391
 • تدریس ترم درسی »مبانی ارتباط جمعی« در دانشگاه علمی- کاربردي بنیاد شهید کرج ،1392
 • تدریس ترم درسی »ارتباطات انسانی در متون دینی« در دانشگاه علمی- کاربردي بنیاد شهید کرج، 1392
 • برگزاري کارگاه فنون تسهیلگري، انقلابی در روش« به همراه حامد جلیوند، در انجمن انسانشناسی وفرهنگ ،11 شهریور 1393
 • برگزاري کارگاه معرفی روش مشارکتی، به همراه حامد جلیوند، براي تشکلهاي غیردولتی استان البرز ،در »کانون رشد خلاق کرج«، مهر 1394
 • برگزاري کارگاه یکروزه »پروپوزالنویسی« در دانشگاه پیامنور ملارد، به همراه حامد جلیلوند و شایسته مدنی، آبان 1395
 • تدریس خصوصی کامپیوتر و اینترنت به سالمندان ،1395
 • مدرس کارگاه دو روزه »آشنایی با روش هاي مشارکتی و تسهیلگري براي حفاظت از محیط زیست« به همراه حامد جلیلوند و مهدي مجتهدي، کارفرما: کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست، در خانه اندیشمندان علوم اجتماعی ،26 و 27 مهر 96
 • ارائه کلاسی تجربیاتی از اجراي روش مشارکتی به دانشجویان کارشناسی ارشد انسانشناسی دانشگاه تهران، واحد درسی دکتر منیژه مقصودي، آذر 1396 به همراه حامد جلیلوند
 • ارائه کلاسی براي معرفی رویکرد مشارکتی به دانشجویان کارشناسی انسانشناسی دانشگاه تهران، واحد درسی دکتر مهرداد عربستانی، آذر 1396 به همراه حامد جلیلوند
 • عضو تیم آموزشی تسهیلگران محلی پروژه عمران و آبادانی شهرستان لنده (استان کهکیلویه و بویراحمد) ،کارفرما: بنیاد علوي، مجري: دانشگاه خوارزمی، فروردین تا خرداد 1397
 • دوره سه روزه آموزش تسهیلگران محلی گروه گوجینو، روستاي شفیعآباد کرمان، به سفارش نینا امینزاده ،اردیبهشت 1397.
 • برگزاري کارگاه مردم نگاري در مدرسه تابستانه دعوت، به دعوت دانشگاه امام صادق، مرداد 1397، به همراه حامد جلیلوند
 • ارائه کلاسی براي معرفی رویکرد مشارکتی به دانشجویان کارشناسی انسانشناسی دانشگاه تهران، واحد درسی دکتر مهرداد عربستانی، اردیبهشت 1397به همراه حامد جلیلوند

کتابها:

 • نویسنده کتاب «جهان خانگی ما»، ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1396
 • ویراستار علمی و سرپرست مترجمان کتاب «در خانه؛ انسان‌شناسی فضاي خانگی»، ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1395
 • ویرستار علمی و عضو تیم ترجمه کتاب «دگردیسی فضای خانگی؛ نمونه‌هایی از دو سده اخیر»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1398
 • نویسنده بخش اجتماعی کتاب «برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز تالاب قره‌قشلاق به همراه مطالعات شناخت»، به همراه حامد جلیلوند، تهران، نشر پریس، 1392
 • عضو گروه نویسندگان و ویراستار علمی کتاب «انسان‌شناسی فرهنگی شهر تهران»، زیر نظر ناصر فکوهی، 1396، ناشر: تیسا (برنده جایزه جهانی تهران)
 • ویراستار علمی کتاب «فضاهاي خانگی؛ ساختن، زندگی کردن، نمایش دادن»، مترجم: آریا نوري و دیگران، ناشر: تیسا (منتشرنشده)

مقالات و دیگر انتشارات:

 • مقاله چگونه شهروندان فرسوده را توانمند کنیم (تجربه تشکل‌هاي غیردولتی قزوین)، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، شماره 9 و 10، سال 1386
 • مقاله «تنزل مفهوم آب در جامعه ایرانی و نقش تکنولوزي در آن»، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، شماره
 • 16 و 17، سال 1390
 • مقاله «کاوشی در کمبودها و مشکلات فضاهاي مسکونی شهري در ایران و نارضایتی شهروندان از خانه هاي معاصر»، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، سال ششم، شماره 18 و 19، سال 1391
 • مقاله «بررسی انسان‌شناختی تنوع فضایی مطلوب از منظر ساکنان خانه هاي شهري تهران، البرز و قزوین»، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش‌هاي انسان‌شناسی ایران، سال دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1391
 • معرفی و نقد کتاب «خانه، فرهنگ، طبیعت»، شماره 3، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش‌هاي انسان‌شناسی ایران،1391
 • مقاله «بررسی اثرات توسعه سریع شهر بر فضاهاي خانگی و فرهنگ»، در کتاب از فرهنگ تا توسعه، نوشته ناصر فکوهی، نشر نی، 1392
 • یادداشت «به زیر آب رفتن ریشه‌ها»، در فصلنامه تخصصی سینماي مستند، شماره دوم، تابستان 1393
 • مقاله «مروري بر کتاب انسان‌شناسی فضاي خانگی»، در ویژهنامه انسان‌شناسی هنر، پژوهشکده مردم‌شناسی میراث فرهنگی ،1393
 • مقاله «اقلیت‌هاي شهري در ایران پساانقلابی» Urban Minorities in Post-Revolutionary Iran به همراه ناصر فکوهی، جهت انتشار در یک کتاب ریدر، اکتبر 2015
 • مقاله «A Cultural History of Armenians of Julfa of Isfahan» مشترك با دکتر ناصر فکوهی، در کتاب Urban Minorities، دانشگاه Bauhaus ، انتشارات گروه Urban Studies، 2015
 • یادداشت «مشق شب؛ باستان‌شناسی جمعی نسل ما»، در فصلنامه هنري تصویر خیال، سال اول، شماره اول، 1395
 • «خانه و مطالعات فرهنگ مادي»، در ویژه‌نامه فضا و زندگی روزمره، انجمن علمی انسان‌شناسی دانشگاه تهران، 1396
 • نویسنده داستان خودزندگی‌نامه‌ای «روشنفکر»،97-1395.
 • «ما هم زهرا و مصیب هستیم»، در سایت راي‌بن مستند، 1396

سخنرانی‌ها و حضور در همایشها:

 • مقاله جمعی درباره سنگ‌نگاره‌هاي دهتل، در دومین همایش انسان‌شناسی تصویري، مجري: انجمن انسانشناسی ایران، 1389
 • مقاله جمعی با عنوان بررسی پیامدهاي اجتماعی و محیط زیستی قوانین در حفاظت از جنگل‌هاي زاگرس مرکزي، در همایش حقوق محیطزیست و منابع طبیعی زاگرس، لرستان ،1391
 • مقاله مشترك با ناصر فکوهی با عنوان «فضا و اقلیت‌هاي شهري؛ تاریخ فرهنگی ارامنه جلفاي اصفهان»، جهت ارائه در کنفرانس اقلیت‌هاي شهري، دانشگاه باوهاوس، نوامبر 2014
 • سخنرانی «انسان شناسی فضاي خانگی؛ یک رویکرد کیفی»، در انجمن انسانشناسی و فرهنگ، 4 آبان 1393
 • سخنرانی عنوان »خانه و گفتگوي درون و برون«، در انجمن انسانشناسی و فرهنگ، 25 خرداد 1393
 • تک‌سخنرانی انسانشناسی فضاي خانگی، به دعوت انجمن علمی انسانشناسی دانشگاه تهران ،12 آبان 1394
 • مدیر علمی نشست «فضاي داخلی و زندگی روزمره»، خانه هنرمندان،27 خرداد 1394
 • سخنرانی مشترك با دکتر شایسته مدنی با عنوان «آب، فرهنگ و مصرف خانگی» در همایش محیط زیستی «چالش‌هاي استان البرز با رویکرد سلامت آب»، دانشگاه خوارزمی، 10 خرداد 1395
 • سخنرانی در نشست علمی پایداري اقتصادي- اجتماعی بعد از زلزله، برگزارکننده: شرکت عمران و بهسازي شهري ایران، 1396

سوابق اجرایی به عنوان کارشناس اجتماعی:

 • مدیرمشاور و عضو تیم اجتماعی نوسازي بافت هاي فرسوده (طرح شهید خوب بخت- محله اتابک تهران)، کارفرما: سازمان نوسازي شهر تهران، مجري: شرکت دوراندیش‌مداران، 1386
 • کارشناس و برداشت‌گر اجتماعی طرح ساختارشناسی هویت محله‌اي شهر تهران، کارفرما: شرکت توسعه فضاهاي فرهنگی شهر تهران، مجري: مهندسان مشاور مانیستار پارسه، مهر 1387
 • همکار پروژه پاسخگویی به سوالات کلید کنکور کارشناسی ارشد انسان‌شناسی، کارفرما: سازمان سنجش آموزش کشور، مهر 1387، مجري: مجنون آموسی
 • عضو تیم اجرایی برپایی غرفه استان قزوین در سومین جشنواره کشوري فرهنگ استانها در کوي دانشگاه تهران، 1383

سوابق مطبوعاتی:

 • عضو تیم نویسندگان روزنامه‌دیواري برگزیده »پنجره کتاب« در مسابقات دانشآموزش کشوري ،1378
 • خبرنگار و روزنامه‌نگار هفته‌نامه‌هاي محلی قزوین 84-1378 (نشریات مینودر، حدیث، نامه، شبکه اطلاع‌رسانی استان و. ..)
 • نویسنده صفحات «اقوام» و «فرهنگ» در ماهنامه سراسري سپیده دانایی، از آبان 1386 تا 1389
 • عضو تیم خبري جشنواره خوشنویسی کشوري با عنوان مشق عشق، مجري: بنیاد شهید استان قزوین، 1387
 • نویسنده و تهیه‌کننده محتوایی ویژهنامه فصلی هفته‌نامه نوین کرج، دي ماه 1389
 • ویراستار فنی ویژه‌نامه زبان و متن انجمن انسانشناسی و فرهنگ، خرداد 1392
 • ویراستار ویژه‌نامه مستند و فرهنگ، انجمن انسانشناسی و فرهنگ، شهریور 1392
 • ویراستار فنی ویژه‌نامه نوروز 1393 انجمن انسانشناسی و فرهنگ، فروردین 1393
 • صفحه‌آرایی ویژه‌نامه نوروز 1394 انجمن انسانشناسی و فرهنگ، به همراه حامد جلیلوند، فروردین 1394

عضویتها:

 • عضو گروه مطبوعاتی پویش مینودر قزوین، 79-1378
 • عضو هیات موسس و شوراي مرکزي کانون روزنامه‌نگاران هلال قزوین ،80-1379
 • عضو هیات موسس و شوراي مرکزي انجمن معماري و شهرسازي شهرتاش قزوین ،85-1380
 • عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،1383
 • عضو گروه مرکزي انجمن علمی انسانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،1384
 • عضو شوراي مرکزي انجمن «انسانشناسی و فرهنگ» از 1384 تا بهمن 1394
 • مدیر صفحه انسانشناسی معماري در سایت انسانشناسی و فرهنگ 1390
 • موسس و مدیر صفحه خانه و فرهنگ در سایت انسانشناسی و فرهنگ از 1392 تا 1393
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه برگ فرهنگ، نشریه دانشگاه تهران، اسفند 1394
 • عضو هیات موسس و شوراي مرکزي انجمن غیردولتی رنگاهنگ فروغ اندیشه، از 1394 تاکنون
 • عضو موسس و اتاق فکر پویش کپر و کولمان در زلزله سرپلذهاب ،1396
 • عضو هیات موسس و تیم مدیریتی پویش کپر و کولمان، 1396
 • عضو هیات موسس و تیم مدیریتی پویش ساختینه، 1399
 • عضو سراي اهل قلم، از مرداد 1396 تاکنون

مهارتها:

 • شناخت و کار با نرم‌افزارهاي مجموعهOffice شاملWord  و PowerPoint
 • تدوین مقدماتی فیلم باPremiere
 • تسهیلگري و برگزاري کارگاه‌هاي آموزشی و هم‌اندیشی
 • روزنامه‌نگاري و نویسندگی
 • ترجمه متون تخصصی علوم اجتماعی

علایق:

 • مطالعه و پژوهش اجتماعی، سفر و طبیعت‌گردي، معماري خانگی، عکاسی و فیلم‌سازي، ترجمه، صنایع دستی