دوستان عزیز سلام!
آنچه پیش رو دارید آزمون فصل اول زمین‌شناسی است. لطفا با دقت اما سرعت به سوال‌ها پاسخ دهید.
موفق باشید.