اطلاعات عمومی:

 • تاریخ و محل تولد : ۱۳۵۹ – کرج
 • تخصص: پژوهشگر و تسهیلگر اجتماعی
 • شغل فعلی: دبیر علوم اجتماعی مقطع متوسطه دوم در کرج
 • تاهل: متاهل، فاقد فرزند
 • ایمیل: hamed.j@gmail.com
 • وب‌سایت hamije.ir

 مدارک علمی:

 • دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز، ورودی 1399 تاکنون
 • کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (گرایش انسان‌شناسی)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۹۱، عنوان پایان‌نامه: سازشناسی فرهنگی موسیقی دستگاهی ایران، استاد راهنما: دکتر ساسان فاطمی، استاد مشاور: دکتر سارا شریعتی
 • کارشناسی علوم اجتماعی (گرایش انسان شناسی) از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۸۷، عنوان پایان‌نامه: بررسی تغییرات ساختاری سه تار از دیدگاه فرهنگی (مطالعه تطبیقی شهرهای تهران،کرج و قزوین)، استاد راهنما: دکتر اصغر عسگری خانقاه

 دیگر مدارک:

 • دیپلم درجه 3 الکترونیک، از فنی و حرفه‌ای کرج، 1372
 • کاردانی (فوق دیپلم) کامپیوتر از دانشگاه پژوهش صنایع ایران (قزوین)، ۱۳۸۲
 • دیپلم اتنوموزیکولوژی (موسیقی‌شناسی قومی) از مرکز آموزش های آزاد دانشگاه سوره زیر نظر دکتر محسن حجاریان، ۱۳۸۷
 • دیپلم کارگاه «انسان شناسی معماری»، مهندس محمدرضا حائری، مرکز هنرپژوهی نقش جهان، ۱۳۸۸
 • کارگاه آموزشی 4 روزه سیپا، دفتر تالاب‌های کشور، اسفند 1397
 • هنرآموخته دوره‌های فیلمسازی، انجمن سینمای جوان واحد کرج، 98-1397
 • دیپلم «ارتقای مشارکت‌های مردمی در سیاست‌گذاری‌های محلی»، برگزارکننده: دانشگاه کانزاس، 1399-1398

 سوابق تسهیلگري:

 • تسهیلگر اجتماعی در پروژه تدوین طرح مدیریت تالاب قره‌قشلاق، مجري: انجمن محیط زیستی دامون، کارفرما: طرح تالاب‌های ایران، 1390
 • تسهیلگر اجتماعی در پروژه بهبود تنوع زیستی گیاهی در منطقه حفاظت شده سبزکوه با افزایش مشارکت مردمی (دو روستاي چهارطاق، چاهگاه استان چهارمحال و بختیاري)، مجري: تشکل محیط زیستی دامون، کارفرما: برنامه کمکهاي کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی SGP، 1391
 • برگزاري کارگاه مشارکتی در دبیرستان سخن شهر کرج، با موضوع «مصرف و زیبایی» به همراه منیژه غزنویان و شایسته مدنی، مجري: انجمن رنگاهنگ فروغ اندیشه، اسفند 1394
 • برگزاري مجموعه کارگاه‌هاي آموزش تسهیلگري براي سمن‌هاي استان بوشهر در راستاي طرح ظرفیت‌سازي، به همراه منیژه غزنویان و نسرین قوامی، کارفرما: سازمان بهزیستی کل کشور، از آبان تا اسفند 1395
 • برگزاري مجموعه کارگاه‌هاي تسهیلگري براي سمن‌هاي استان گلستان در راستاي طرح ظرفیت‌سازي، به همراه منیژه غزنویان و نسرین قوامی، کارفرما: سازمان بهزیستی کل کشور، از آبان تا اسفند 1395
 • برگزاري کارگاه‌هاي ظرفیت‌سازي و نیازسنجی مشارکتی دختران دانش آموز، دبیرستان سخن شهر کرج، به همراه منیژه غزنویان و شایسته مدنی، مجري: انجمن رنگاهنگ فروغ اندیشه، اسفند 1395
 • تسهیلگري کارگاه‌هاي مشورتی اصفهان و قشم و عضو تیم تدوین برنامه راهبردي کشوري ششم SGP، مجري: انجمن دامون، کارفرما: برنامه کمک هاي کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی سازمان ملل متحد، 1396
 • عضو تیم تسهیلگري پروژه مناطق تحت حفاظت عرفی جوامع محلی، مجري: انجمن دامون، کارفرما: برنامه کمکهاي کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی SGP، 1397 و 1398
 • عضو تیم پژوهشی و تسهیلگري پروژه تدوین طرح مدیریت تالاب خورخوران (استان هرمزگان)، کارفرما: محیط زیست هرمزگان، مجري: شرکت ایده پردازان توسعه ،98-1397
 • عضو تیم پژوهشی و تسهیلگري پروژه تدوین طرح مدیریت تالاب آذینی (استان هرمزگان)، کارفرما: محیط زیست هرمزگان، مجري: شرکت علوم مکانی ،98-1397
 • تسهیلگر کمکی پروژه تدوین طرح مدیریت تالاب بیشه‌دالان، کارفرما: محیط زیست استان لرستان، مجري: شرکت ایده‌پردازان توسعه،1397
 • تسهیلگر پروژه سیپاي دریاچه اوان، کارفرما: محیط زیست استان قزوین، مجري: شرکت ایده‌پردازان توسعه، 98-1397
 • عضو تیم اجتماعی پروژه بازآفرینی محله اخترآباد، مجري: شرکت فجر توسعه، کارفرما: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاي شهري کرج، 1398
 • تسهیلگر و عضو تیم اجتماعی دفتر توسعه محله اوقافی‌هاي کرج، مجري: شرکت فجر توسعه، کارفرما: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاي شهري کرج، مهر 1398 تاکنون
 • مدیر تیم و تسهیلگر اجتماعی پروژه برنامه کشاورزی پایدار پیرامون دریاچه اوان (در راستای طرح سیپا)، کارفرما: محیط زیست استان قزوین، تیر 1399 تاکنون

 سوابق پژوهشی:

 • همکار اصلی در پروژه نقش مردم قزوین در دفاع مقدس؛ از خلال نشریات آن سالها، به همراه منیژه غزنویان، کارفرما: بنیاد شهید استان قزوین، اسفند 1386
 • همکار اصلی در طرح تهیه مبانی نظري بحث محله‌هاي شهري، کارفرما: شهرداري قزوین، 1387، مجري: مجنون آموسی
 • همکار اصلی در طرح رده‌بندي سنی بازي‌هاي کامپیوتري، کارفرما: بنیاد ملی بازيهاي رایانه‌اي کشور، مجري: ناصر فکوهی،1387
 • همکار اصلی در طرح بررسی جامعه‌شناختیِ انطباقِ محتواي بازيهاي رایانهاي و رده‌بندي سنی، کارفرما: بنیاد ملی بازيهاي رایانهاي کشور، مجري: ناصر فکوهی،1387
 • همکار اصلی در طراحی نقشه راه پروژه رده‌بندي بازي‌هاي رایانه‌اي، کارفرما: بنیاد ملی بازي‌هاي رایانه‌اي کشور، مجري: دکتر ناصر فکوهی،1387
 • مجری پروژه بازبینی معیارها و محتواهاي بازي‌هاي رایانه‌اي در نظام رده‌بندي، کارفرما: بنیاد ملی بازي‌هاي رایانه‌اي کشور، 1388
 • مجری پروژه بررسی انسان‌شناختی طب سنتی رایج در شهرستان کرج، کارفرما: میراث فرهنگی استان تهران، 1388
 • مجری پروژه بررسی انسان‌شناختی زبان‌هاي رایج در شهرستان کرج با تاکید بر گونه زبانی تاتی اشتهاردي، کارفرما: میراث فرهنگی استان تهران، 1388
 • همکار پژوهشی در طرح آسیب‌شناسی طرح محله شهید خوب‌بخت و ارائه راهکارهاي مناسب اجتماعی جهت پیشبرد پروژه‌هاي مشابه، کارفرما: سازمان نوسازي تهران، مجري: رایحه رضایی، 1388
 • پژوهش گروهی «توسعه توریسم‌محور روستاي گرمه اصفهان»، توسط جمعی از دانشجویان ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1389
 • همکار اصلی در پروژه آموزش کارگران محل‌هاي کاري زیر 35 نفر با بروشور شیوه زندگی سالم (طرح جامع سلامت)، کارفرما: اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین، 1390
 • همکار اصلی در پروژه سنجش وضعیت و تعیین عوامل موثر در افزایش قراردادهاي مدت معین و ارائه راهکارهاي اصلاحی براي کاهش آنها (طرح جامع سلامت)، کارفرما: اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین، 1390
 • همکار اصلی در پروژه آگاه‌سازي مردم در مورد فواید کار متعهدانه در زندگی فردي و اجتماعی، مقابله با فرهنگ کم‌کاري و تنبلی (طرح جامع سلامت)، کارفرما: اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین، 1390
 • همکار پژوهشی پروژه «معماري، شهرسازي و ساخت وساز در استان مازندران: آسیبها و راهبردها»، مجري: محمدرضا حائري مازندرانی، کارفرما: نظام مهندسی مازنداران، 1390
 • مجري پروژه امکان‌سنجی طرح گردشگري در روستاي شفیع‌آباد کرمان، کارفرما: نینا امین‌زاده، مهر 1390
 • همکار اصلی پروژه بررسی میزان تحقق شاخص‌هاي توسعه گردشگري پایدار در روستاي لاله‌زار با تاکید بر جشنواره گلاب‌‍گیري، مجریان: ایمان فخاري و نینا امین‌زاده، کارفرما: میراث فرهنگی استان کرمان، 1391
 • همکار اصلی پروژه 15 خرداد در ورامین و پیشوا، مجري: سالار کاشانی، کارفرما: میراث فرهنگی استان تهران، 1391
 • همکار اصلی در پروژه ارزیابی پروژه‌هاي اتا از رویکرد فرهنگی، کارفرما: شهرداري تهران، مجري: ناصر فکوهی، 1392
 • همکار اصلی در پروژه انسان‌شناسی فرهنگی شهر تهران (برنده جایزه جهانی پژوهش تهران)، کارفرما: شهرداري تهران، مجري: ناصر فکوهی، 1392
 • همکار اصلی پروژه مطالعاتی «ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث ساختمان بلدیه در میدان توپخانه تهران»، کارفرما: سازمان زیباسازي شهرداري تهران، مجري: ناصر فکوهی، 1393
 • همکار اصلی پروژه پژوهشی «تالیف کتاب و بروشور موزه موسیقی تهران»، کارفرما: موزه موسیقی، مجري: محسن شهرنازدار، 1394 (منتشر نشده)
 • مشاور اجتماعی و همکار پروژه پژوهشی «بررسی تحولات گونه‌هاي معماري مسکونی در تهران با تاکید بر سبک زندگی»، مجري: دکتر آزاده آقالطیفی، کارفرما: شهرداري تهران،97-1396
 • عضو تیم روایت‌نویسی آثار مهندس محمد بهشتی (به همراه منیژه غزنویان، الناز نجفی و بهنام ابوترابی)، در پروژه گفتگوهاي توسعه دکتر محسن رنانی (پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)، 99-1397 (در دست انجام)
 • عضو تیم اجتماعی پروژه «شناخت فراگیر، تحلیل و تدوین مشارکتی برنامه توسعه درون‌زاي جوامع محلی دهستان چاهدگال، شهرستان فهرج، استان کرمان»، کارفرما: صنایع خودروسازی کرمان، مجري: موسسه سنستا، 1398
 • عضو تیم اجتماعی پروژه «توسعه معیشت پایدار در قلمرو عرفی جامعه بومی چاهدگال»، کارفرما: صنایع خودروسازی کرمان، مجري: موسسه جوانان حافظ زمین (دامون)، 1399 تاکنون
 • مدیر توان‌افزایی مقیم پروژه آبادانی و پیشرفت شهرستان تفتان از استان سیستان و بلوچستان، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اردیبهشت تا مهر 1400، مقیم در شهرستان.

پژوهش و فعالیتهاي تصویري:

 • پژوهشگر مستندي درباره جواد فردانش (موسس محله جوادیه تهران)، مجري: کارگاه معماري معاصر ایران،1387 (ساخته نشده)
 • همکار اصلی پروژه مردم‌نگاري شهر الوند به منظور تهیه عکس از بخش صنعت و شهرك‌هاي مسکونی کارگرنشین قزوین، کارفرما: حوزه هنري استان قزوین، مجري: زهرا غزنویان، 1390
 • مجری پژوهش پروژه تهیه فیلم مستند اقوام کرج، کارفرما: صدا و سیماي استان البرز، کارگردان: میترا علوي طلب، 1390
 • ساخت مستند تصویري «باغچه‌اي براي نفس کشیدن» به همراه متین عباسی و منیژه غزنویان، به مناسبت هفتمین سالگرد تاسیس انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ و درباره تاریخچه این گروه،1391
 • ساخت مستند موبایلی کوتاه «گذار به ناکجا« با همکاري منیژه غزنویان، جهت شرکت در «جشنواره فیلم و عکس همراه تهران»، 1392
 • عضو تیم پژوهشی و نویسندگی مجموعه برنامه تلویزیونی «سینمادو» با همکاري منیژه غزنویان و سالار کاشانی، کارفرما: صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، 1395 (قسمتهاي 15-1)
 • ساخت گزارش تصویري «میناب، گلستانه» با همکاري منیژه غزنویان، فروردین 1396

 تدریسها و کارگاه‌ها:

 • تدریس کامپیوتر C++ و توربو پاسکال، در موسسه ایزیران، کرج، 81-1380
 • تدریس خصوصی موسیقی دستگاهی ایران (سه‌تار و سنتور)، ۱۳۸۸ تاکنون
 • تدریس دروس «آسیب‌شناسی تبلیغات» و «مخاطب‌شناسی» در دانشگاه علمی- کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۱ تهران، ۱۳۹۱
 • کارگاه «آشنایی با بازي‌هاي رایانه‌اي و آسیب‌هاي آن« براي والدین، در مهدکودك آویژه کرج،1391
 • برگزاري کارگاه فنون تسهیلگري، انقلابی در روش« به همراه منیژه غزنویان، در انجمن انسانشناسی وفرهنگ ،11 شهریور 1393
 • برگزاري کارگاه معرفی روش مشارکتی، به همراه منیژه غزنویان، براي تشکلهاي غیردولتی استان البرز ،در »کانون رشد خلاق کرج«، مهر 1394
 • برگزاري کارگاه یکروزه «پروپوزال نویسی» در دانشگاه پیام نور ملارد، به همراه منیژه غزنویان و شایسته مدنی، آبان 1395
 • تک‌سخنرانی انسان‌شناسی موسیقی، به دعوت انجمن علمی انسان‌شناسی دانشگاه تهران، 19 آبان 1394
 • تدریس خصوصی کامپیوتر و اینترنت به سالمندان ،1395
 • مدرس کارگاه دو روزه »آشنایی با روش هاي مشارکتی و تسهیلگري براي حفاظت از محیط زیست« به همراه منیژه غزنویان و مهدي مجتهدي، کارفرما: کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست، در خانه اندیشمندان علوم اجتماعی ،26 و 27 مهر 96
 • ارائه کلاسی تجربیاتی از اجراي روش مشارکتی به دانشجویان کارشناسی ارشد انسانشناسی دانشگاه تهران، واحد درسی دکتر منیژه مقصودي، آذر 1396 به همراه منیژه غزنویان
 • ارائه کلاسی براي معرفی رویکرد مشارکتی به دانشجویان کارشناسی انسانشناسی دانشگاه تهران، واحد درسی دکتر مهرداد عربستانی، آذر 1396 به همراه منیژه غزنویان
 • عضو تیم آموزشی تسهیلگران محلی پروژه عمران و آبادانی شهرستان لنده (استان کهکیلویه و بویراحمد) ،کارفرما: بنیاد علوي، مجري: دانشگاه خوارزمی، فروردین تا خرداد 1397
 • دوره سه روزه آموزش تسهیلگران محلی گروه گوجینو، روستاي شفیع‌آباد کرمان، به سفارش نینا امین زاده، اردیبهشت 1397.
 • برگزاري کارگاه مردم نگاري در مدرسه تابستانه دعوت، به دعوت دانشگاه امام صادق، مرداد 1397، به همراه منیژه غزنویان
 • ارائه کلاسی براي معرفی رویکرد مشارکتی به دانشجویان کارشناسی انسانشناسی دانشگاه تهران، واحد درسی دکتر مهرداد عربستانی، اردیبهشت 1397به همراه منیژه غزنویان

 کتابها:

 • عضو تیم ترجمه کتاب «دگردیسی فضای خانگی؛ نمونه‌هایی از دو سده اخیر»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1398
 • نویسنده بخش اجتماعی کتاب «برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز تالاب قره‌قشلاق به همراه مطالعات شناخت»، به همراه منیژه غزنویان، تهران، نشر پریس، 1392
 • عضو گروه نویسندگان کتاب «انسان‌شناسی فرهنگی شهر تهران»، زیر نظر ناصر فکوهی، 1396، ناشر: تیسا (برنده جایزه جهانی تهران)
 • مقاله «معرفی کتاب موسیقی و شعر»، در ویژه‌نامه انسان‌شناسی هنر، ماهنامه کرسی، شماره ۱۴ با همکاری پژوهشکده مردم‌شناسی، مهر ماه ۱۳۹۳
 • معرفی و نقد کتاب انسان‌شناسی هنر، شماره 4 نشریه علمی- پژوهشی پژوهش‌‎های انسان‌شناسی ایران، 1391

سخنرانی‌ها و حضور در همایش‌ها:

 • سخنرانی با موضوع اتنوموزیکولوژی پیک نیک ایرانی(مطالعه موردی اطراف رودخانه کردان کرج) در سمینار بین المللی «آیین، طبیعت و اوقات فراغت: پیک نیک»،اردیبهشت ۱۳۸۶، کاشان
 • سخنرانی و ارائه مقاله گروهی درباره سنگ‌نگاره‌های دهتل در همایش انسان‌شناسی تصویری انجمن انسان‌شناسی ایران، ۱۳۸۹
 • سخنرانی و ارائه مقاله جمعی در همایش «بررسی پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی قوانین در حفاظت از جنگل های زاگرس مرکزی»، ۱۳۹۱، لرستان
 • سخنرانی «سازشناسی فرهنگی موسیقی دستگاهی ایران» در انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ، 18 خرداد 1393
 • سخنرانی «طبقه بندی فرهنگی سازها» در انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ، 13 اردیبهشت 1394
 • «گذری بر مردم شناسی و موسیقی»، سخنرانی در نشست رونمایی کتاب مردم شناسی موسیقی دکتر محسن حجاریان، تیر ۹۶، باشگاه موسیقی فرهنگسرای ارسباران
 • سخنرانی در نشست علمی «ارتباطات بحران»، برگزارکننده: انجمن علمی ارتباطات دانشگاه تهران، 1396

سوابق اجرایی به عنوان کارشناس اجتماعی:

 • مدیرمشاور و عضو تیم اجتماعی نوسازي بافت هاي فرسوده (طرح شهید خوب بخت- محله اتابک تهران)، کارفرما: سازمان نوسازي شهر تهران، مجري: شرکت دوراندیش‌مداران، 1386
 • کارشناس و برداشت‌گر اجتماعی طرح ساختارشناسی هویت محله‌اي شهر تهران، کارفرما: شرکت توسعه فضاهاي فرهنگی شهر تهران، مجري: مهندسان مشاور مانیستار پارسه، مهر 1387
 • همکار پروژه پاسخگویی به سوالات کلید کنکور کارشناسی ارشد انسان‌شناسی، کارفرما: سازمان سنجش آموزش کشور، مهر 1387، مجري: مجنون آموسی

 سوابق مطبوعاتی:

 • نویسنده و عضو تیم محتوایی سایت انسان‌شناسی و فرهنگ 94-1384
 • نویسنده صفحات «اقوام» و نیز «فرهنگ» ماهنامه سپیده دانایی»، ۱۳۸۶
 • نویسنده بخش «آیین ایرانی» در سایت خیمه، ۱۳۸۸
 • تهیه‌کننده محتوایی ویژه‌نامه هفته‌نامه نوین کرج، دی ماه ۱۳۸۹
 • صفحه‌آرای ویژه‌نامه «زبان و متن» انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ، خرداد ۱۳۹۲
 • صفحه‌آرای ویژه‌نامه «مستند و فرهنگ»، انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ، شهریور ۱۳۹۲
 • صفحه‌آرای ویژه‌نامه «نوروز ۱۳۹۳» انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ، فروردین ۱۳۹۳
 • صفحه‌آرایی ویژه‌نامه «نوروز ۱۳۹۴» انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ، به همراه منیژه غزنویان، فروردین ۱۳۹۴

 سوابق فنی:

 • طراح سیستم در شرکت رهجویان سال ۱۳۸۰- ۱۳۷۸
 • طراح سیستم و عضو هیات موسس و گروه فنی شرکت خورشیدچهر ۱۳۸۰
 • طراح و مدیر فنی سایت انسان‌شناسی و فرهنگ از 94-1384
 • کارشناس کامپیوتر جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۸۷
 • طراح سایت‌های خانه انسان‌شناسی ایران، انجمن انسان‌شناسی ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران و… 92-1382

 عضویت‌ها:

 • عضو جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 86-1383
 • عضو گروه مرکزی خانه انسان‌شناسی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 86-1384
 • عضو گروه مرکزی انجمن «انسان‌شناسی و فرهنگ» از ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۹۴
 • موسس و مدیر مشترک صفحه «صدا و موسیقی» با محسن شهرنازدار، انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ، 94-1392
 • عضو موسس و اتاق فکر پویش کپر و کولمان در زلزله سرپل‌ذهاب، 1396
 • عضو هیات موسس و تیم مدیریتی پویش ساختینه، 1399
 • عضو سرای اهل قلم، از 1396 تاکنون
 • عضو هیات موسس، مدیرعامل و عضو شورای مرکزی انجمن غیردولتی رنگاهنگ فروغ اندیشه، از 1394 تاکنون

 مهارت‌ها:

 • شناخت و کار با نرم‌افزارهای مجموعه Office (Word، PowerPoint، Excel)، تدوین (EDIUS، Audition و Premiere)، صفحه‌آرایی (InDesign)، Photoshop، آشنایی با سی‌ام‌اس‌های WordPress و Drupal، آشنایی با HTML، CSS و PHP، MySQL
 • نوازندگی موسیقی سنتی (ساز تخصصی: سه‌تار)
 • تسهیلگری اجتماعی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و هم‌اندیشی

 علایق:

موسیقی، مطالعه و پژوهش اجتماعی، سفر و طبیعت‌گردی، عکاسی و فیلمسازی، کار با چوب