تدوین طرح مدیریت تالاب خورخوران (استان هرمزگان)

By |1402/4/7 18:11:05تیر 7, 1402|پروژه‌ها|0 Comments

پروژه تدوین طرح مدیریت تالاب خورخوران (استان هرمزگان)، کارفرما: محیط زیست هرمزگان، مجري: شرکت ایده پردازان توسعه، 1399-1397.